homeวิชาระบบเสียง
person
วิชาระบบเสียง

ผู้สอน
นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาระบบเสียง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10272

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

31052005 ระบบเสียง 2-3-3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)