homeวิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
personperson_add
วิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

ผู้สอน
นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10274

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

31052006   เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ   1-2-2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)