homeวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
personperson_add
วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10275

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

21001003  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  1-3-2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)