homeวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
person
วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10275

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

21001003  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  1-3-2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)