วิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-2