วิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-2