homeวิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
person
วิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้สอน
นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10277

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)