homeวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
person
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ผู้สอน
นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10278

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)