homeวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
personperson_add
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ผู้สอน
นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10278

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)