homeวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
personperson_add
วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

ผู้สอน
นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10279

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)