เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HM.431 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับโรงแรม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะรูปแบบ กระบวนการในการดำเนินงานการให้บริการด้านต่างๆของโลจิสติกส์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการสินค้า การมอบบริการ การประกันภัยในการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับธุรกิจโรงแรม