homeDHML:MUKDAHAN I
person
DHML:MUKDAHAN I

ผู้สอน
นาย อนุวัตร แก้วเชียงหวาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
DHML:MUKDAHAN I

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10295

สถานศึกษา
ศูนย์ประสานงานและการการเรียนคำชะอี จ.มุกดาหาร

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ในโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ(District Health System Management Learning : DHML) โดย ศูนย์ประสานงานและการการเรียนคำชะอี จ.มุกดาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)