DHML:MUKDAHAN I

อนุวัตร แก้วเชียงหวาง

ศูนย์ประสานงานและการการเรียนคำชะอี จ.มุกดาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ในโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ(District Health System Management Learning : DHML) โดย ศูนย์ประสานงานและการการเรียนคำชะอี จ.มุกดาหาร