เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

DHML:MUKDAHAN I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อนุวัตร แก้วเชียงหวาง

ศูนย์ประสานงานและการการเรียนคำชะอี จ.มุกดาหาร

ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ในโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ(District Health System Management Learning : DHML) โดย ศูนย์ประสานงานและการการเรียนคำชะอี จ.มุกดาหาร