ห้องเรียนสังคมศึกษาและทั่วไป
ผู้สอน

นาย สมชัย อาคมประคองไพร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนสังคมศึกษาและทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10296

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเปิดกว้างให้กับผู้เรียนได้เลือกชั่วโมงที่จะเรียนและเพื่อปรับวิถีการเรียนให้ทันต่อสถานการณ์ในยุคไอทีและเพื่อนให้นักเรียนศึกษาเข้าห้องเรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.