homeการสร้างสรรค์งานโฆษณา
person
การสร้างสรรค์งานโฆษณา

ผู้สอน
นางสาว ศศิพร ต่ายคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างสรรค์งานโฆษณา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10297

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)