ผู้สอน
นาย อมร วัฒนธีรางกูร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10298

สถานศึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัตงาน