homeสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ส21101
person
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ส21101

ผู้สอน
นาง สุมนตรา แนวคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ส21101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10302

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนเห็นความสำคัญของการสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)