homeฟิสิกส์ 1 บทนำ
person
ฟิสิกส์ 1 บทนำ

ผู้สอน
นาง เอื้ออารีย์ สิทธิธัญกรรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์ 1 บทนำ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10304

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหา

1. วิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และเทคโนโลยี

2.ปริมาณฐานและปริมาณอนุพัทธ์

3.หน่วยในระบบระหว่างชาติ (SI unit ) และคำอุปสรรค


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)