เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ 1 บทนำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหา

1. วิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และเทคโนโลยี

2.ปริมาณฐานและปริมาณอนุพัทธ์

3.หน่วยในระบบระหว่างชาติ (SI unit ) และคำอุปสรรค