homeฟิสิกส์ 1 บทนำ
personperson_add
ฟิสิกส์ 1 บทนำ

ผู้สอน
person
นาง เอื้ออารีย์ สิทธิธัญกรรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ 1 บทนำ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10304

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหา

1. วิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และเทคโนโลยี

2.ปริมาณฐานและปริมาณอนุพัทธ์

3.หน่วยในระบบระหว่างชาติ (SI unit ) และคำอุปสรรค


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)