ฟิสิกส์ 1 บทนำ

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหา

1. วิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และเทคโนโลยี

2.ปริมาณฐานและปริมาณอนุพัทธ์

3.หน่วยในระบบระหว่างชาติ (SI unit ) และคำอุปสรรค