ผู้สอน
นาง ณัฐยา แก้วเกิด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10309

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม


คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะการแสดงออกและการพูด