homeนางสาวรุ่งรพี จินดารอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27
personperson_add
นางสาวรุ่งรพี จินดารอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27

ผู้สอน
person
นางสาว รุ่งรพี จินดารอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นางสาวรุ่งรพี จินดารอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1031

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเรียนเยอะๆๆๆๆๆนะคะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)