homeนางสาวรุ่งรพี จินดารอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27
person
นางสาวรุ่งรพี จินดารอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27

ผู้สอน
นางสาว รุ่งรพี จินดารอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวรุ่งรพี จินดารอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1031

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มาเรียนเยอะๆๆๆๆๆนะคะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)