นางสาวรุ่งรพี จินดารอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเรียนเยอะๆๆๆๆๆนะคะ