ผู้สอน
นาย ธนภูมิ พุ่มพนม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การหาความหมายหรือเดาความหมายของศัพท์ ระดับชั้น ม.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10312

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม


คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านข้อความหรือเรื่องราวต่างๆจะเข้าใจได้ง่ายนั้น  นักเรียนต้องอ่านหัวข้อหรือประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า  เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีความคิดอย่างกว้างๆเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน