homeการหาความหมายหรือเดาความหมายของศัพท์ ระดับชั้น ม.6
personperson_add
การหาความหมายหรือเดาความหมายของศัพท์ ระดับชั้น ม.6

ผู้สอน
person
นาย ธนภูมิ พุ่มพนม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การหาความหมายหรือเดาความหมายของศัพท์ ระดับชั้น ม.6

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10312

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การอ่านข้อความหรือเรื่องราวต่างๆจะเข้าใจได้ง่ายนั้น  นักเรียนต้องอ่านหัวข้อหรือประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า  เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีความคิดอย่างกว้างๆเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)