homeวิทยาศาสตร์5 (ว23101)
personperson_add
วิทยาศาสตร์5 (ว23101)

ผู้สอน
person
นางสาว ธิติมา หนองเหล็ก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์5 (ว23101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10313

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พันธุกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)