ผู้สอน
นาง พิมนภา วัฒนาธาดาสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10318

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก