ม.3

ผู้สอน
นาง พิมนภา วัฒนาธาดาสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10318

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)