homeศิลปะพื้นฐาน ศ23101
personperson_add
ศิลปะพื้นฐาน ศ23101

ผู้สอน
person
นาย ธวัชชัย ศิริการ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศิลปะพื้นฐาน ศ23101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10319

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเรียนรู้วิชาศิลปะชั้น ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)