ศิลปะพื้นฐาน ศ23101
ผู้สอน

นาย ธวัชชัย ศิริการ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศิลปะพื้นฐาน ศ23101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10319

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเรียนรู้วิชาศิลปะชั้น ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.