homeนาฏศิลป์พื้นเมือง
person
นาฏศิลป์พื้นเมือง

ผู้สอน
นาง ประมวล บัวทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฏศิลป์พื้นเมือง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10320

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงรำกระทบไม้ตามเนื้อร้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)