ครูทั่วประเทศ
ผู้สอน

นาง นงนุช สวัสดิผล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ครูทั่วประเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10345

สถานศึกษา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจาก สื่อคือ CAI และเอกสารประกอบการเรียนเป็นหน่วย ในแต่ละหน่วยจะมีแบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน มีแบบฝึกหัดให้ฝึกปฎิบัติจากนั้นจึงมาสอบเพื่อประเมินผลจากครูผู้สอนภายหลังเมื่อศึกษาเรียนรู้จนครบทุกหน่วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.