homeBasic Grammar English for M3
personperson_add
Basic Grammar English for M3

ผู้สอน
chutima kaewkhumseang
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Basic Grammar English for M3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10348

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะ เริ่มปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)