อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2
ผู้สอน

นาง ปวิตรา แดงวิไล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10349

สถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.