homeกระบวนวิชาเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) Test
person
กระบวนวิชาเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) Test

ผู้สอน
กฤษฎิ์ ทองบรรจบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กระบวนวิชาเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) Test

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10350

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปี 2557

กระบวนวิชาเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) สัปดาห์ที่ 3-4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)