homeกระบวนวิชาเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) Test
personperson_add
กระบวนวิชาเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) Test

ผู้สอน
กฤษฎิ์ ทองบรรจบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กระบวนวิชาเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) Test

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10350

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ปี 2557

กระบวนวิชาเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 2 พ.คพ.505 (331505) สัปดาห์ที่ 3-4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)