homeจริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
personperson_add
จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผู้สอน
person
น.ส. สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10363

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สำหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียน 3/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)