homeพื้นที่ผิวและปริมาตร
person
พื้นที่ผิวและปริมาตร

ผู้สอน
สุภลักษณ์ พุฒเพ็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นที่ผิวและปริมาตร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10365

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มัธยมศึกษาปีที่3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)