ผู้สอน
น.ส. รัญคุณานิชช กันหลง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

น.ศ.รหัส 54 วิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10368

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


คำอธิบายชั้นเรียน

น.ศ.รหัส 54 วิชา การวางแผนการประชาสัมพันธ์