นางสาวพรทิพย์ ขนานแข็ง เลขที่ 44

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเรียนกันเยอะๆๆน๊าค่ะ