homeนางสาวพรทิพย์ ขนานแข็ง เลขที่ 44
person
นางสาวพรทิพย์ ขนานแข็ง เลขที่ 44

ผู้สอน
person
นางสาว พรทิพย์ ขนานแข็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวพรทิพย์ ขนานแข็ง เลขที่ 44

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1037

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มาเรียนกันเยอะๆๆน๊าค่ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)