homeนางสาวพรทิพย์ ขนานแข็ง เลขที่ 44
personperson_add
นางสาวพรทิพย์ ขนานแข็ง เลขที่ 44

ผู้สอน
person
นางสาว พรทิพย์ ขนานแข็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นางสาวพรทิพย์ ขนานแข็ง เลขที่ 44

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1037

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเรียนกันเยอะๆๆน๊าค่ะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)