homeห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย คารม พลีดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1038

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถมปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)