เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รัตตัญญุศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คุรุริน โปเช

รัตตัญญุศาสตร์ศึกษา

       วิทยาการว่าด้วยความรอบรู้เรื่องของ Time & Space ที่มีการถ่ายทอดกันมากว่า 2500 ปี ซึ่งทำให้เราสามารถควบคุม หรือ ใช้ชีวิต ดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องตาม จังหวะของธรรมชาติแห่งเวลา ที่ได้มีกฏเกณฑ์กำหนดไว้ตายตัว ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้เรียกว่า "รัตตัญญุศาสตร์" 

         ผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์นี้ สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรม หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประสงค์ (ตามความเป็นจริงที่จะต้องเกิดขึ้น) และ ที่แน่นอนที่สุด ผู้ที่ศึกษาแล้วย่อมสามารถกำหนดชีวิตตนเอง ให้อยู่ในระดับผู้นำในสังคมนั้น ๆ ดุจดั่งที่ผู้เชี่ยวชาญวิทยาการนี้ได้ใช้ประกอบการปกครองประเทศ จนปรากฏชื่อเสียงก้องโลก มาแล้วในอดึต  ...