homeรัตตัญญุศาสตร์
person
รัตตัญญุศาสตร์

ผู้สอน
คุรุริน โปเช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รัตตัญญุศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10380

สถานศึกษา
รัตตัญญุศาสตร์ศึกษา

คำอธิบายวิชา

       วิทยาการว่าด้วยความรอบรู้เรื่องของ Time & Space ที่มีการถ่ายทอดกันมากว่า 2500 ปี ซึ่งทำให้เราสามารถควบคุม หรือ ใช้ชีวิต ดำเนินกิจกรรมให้ถูกต้องตาม จังหวะของธรรมชาติแห่งเวลา ที่ได้มีกฏเกณฑ์กำหนดไว้ตายตัว ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้เรียกว่า "รัตตัญญุศาสตร์" 

         ผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์นี้ สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรม หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประสงค์ (ตามความเป็นจริงที่จะต้องเกิดขึ้น) และ ที่แน่นอนที่สุด ผู้ที่ศึกษาแล้วย่อมสามารถกำหนดชีวิตตนเอง ให้อยู่ในระดับผู้นำในสังคมนั้น ๆ ดุจดั่งที่ผู้เชี่ยวชาญวิทยาการนี้ได้ใช้ประกอบการปกครองประเทศ จนปรากฏชื่อเสียงก้องโลก มาแล้วในอดึต  ...

      


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)