ศ 23102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)

เกี่ยวกับชั้นเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.3