homeศ 23102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)
personperson_add
ศ 23102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)

ผู้สอน
person
นาย พัชรกุล กุลศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศ 23102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1039

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)