Andragogy

ผู้สอน
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Andragogy

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10395

สถานศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศาสตร์การสอนผู้ใหญ่. Andragogy


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)