เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต จันทร์เช้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนคือวันจันทร์เช้า 09.00-12.00 น.