มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมเกียรติ คำแหง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชา ท ๓๑๑๐๑