homeศ 32102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)
person
ศ 32102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)

ผู้สอน
person
นาย พัชรกุล กุลศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ 32102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1040

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้น ม.5/1 - 7


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)