homeศ 32102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)
personperson_add
ศ 32102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)

ผู้สอน
person
นาย พัชรกุล กุลศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศ 32102 - ศิลปะ(ดนตรีสากล)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1040

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.5/1 - 7


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)