homeวิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต พุธเช้า
person
วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต พุธเช้า

ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต พุธเช้า

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10400

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนวันพุธเช้า 09.00-12.00 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)