homeวิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต พุธเย็น
personperson_add
วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต พุธเย็น

ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ฯเพื่อคุณภาพชีวิต พุธเย็น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10404

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต เวลาเรียนวันพุธเย็น 16.00-19.00 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)