วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันอาทิตย์บ่าย
ผู้สอน

ดร. พวงทอง เพชรโทน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันอาทิตย์บ่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10408

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษเวลาเรียนวันอาทิตย์ 13.00-16.00 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.