homeวิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันอาทิตย์บ่าย
personperson_add
วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันอาทิตย์บ่าย

ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ฯ เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษวันอาทิตย์บ่าย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10408

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ภาคพิเศษเวลาเรียนวันอาทิตย์ 13.00-16.00 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)