homeCI13501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
personperson_add
CI13501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CI13501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10409

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

CI13501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)