ผู้สอน
ดร. พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

CI13501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10409

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

CI13501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา