เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนทดสอบระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุทัศน์ จิตรชื่น

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ทพชท ๑๓๔ ทันตวัสดุ ๑ (DTSD 134 Dental Materials I)
๒ หน่วยกิต (๒–๐–๔)
วิชาบังคับก่อน: -

วิธีดำเนินการมาตรฐาน สมบัติทางกลและทางชีวภาพของทันตวัสดุจำพวกพอลิเมอร์ ขี้ผึ้ง ยิปซัม เรซินอะคริลิก และวัสดุเพื่อการบูรณะในช่องปาก ได้แก่โลหะเจือ เรซินคอมโพสิต วัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด โลหะเจือทางทันตกรรม วัสดุทำเบ้าหล่อ สารบัดกรี เซรามิกทางทันตกรรม และวัสดุเพื่อการขัดแต่ง

Standard procedure, the mechanical and biological properties of the polymer, wax, gypsum and acrylic resin dental materials, and the oral restorative materials such as alloy, resin composite, all types of impression materials, dental alloy, casting investment, soldering investment, dental ceramic, and polishing materials.