homeชัชวาล.ศิลปะ
person
ชัชวาล.ศิลปะ

ผู้สอน
นาย ชัชวาล เจริญชนม์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชัชวาล.ศิลปะ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10412

สถานศึกษา
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา

คำอธิบายวิชา

ทัศนศิลป์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)