homeสาวิตรี วิชาเคมี
personperson_add
สาวิตรี วิชาเคมี

ผู้สอน
นางสาว สาวิตรี โพธิ์แข็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สาวิตรี วิชาเคมี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10418

สถานศึกษา
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี

เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)