homeสาวิตรี วิชาเคมี
person
สาวิตรี วิชาเคมี

ผู้สอน
นางสาว สาวิตรี โพธิ์แข็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สาวิตรี วิชาเคมี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10418

สถานศึกษา
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

เคมี

เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)