จตุพรการสอนคณิตศาสตร์

จตุพร ผาดวงดี

โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์