homeจตุพรการสอนคณิตศาสตร์
personperson_add
จตุพรการสอนคณิตศาสตร์

ผู้สอน
นาย จตุพร ผาดวงดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จตุพรการสอนคณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10419

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร

คำอธิบายชั้นเรียน

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)