จตุพรการสอนคณิตศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย จตุพร ผาดวงดี

โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์