homeภาษาไทย ป.3
person
ภาษาไทย ป.3

ผู้สอน
เฉลิมขวัญ สุระเสียง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ป.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10420

สถานศึกษา
บ้านวังทอง

คำอธิบายวิชา

มาตราตัวสะกด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)