homeคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป.6
person
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป.6

ผู้สอน
นาย สุทัศน์ ภูมิภาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10425

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ืขั้นพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)