56-3 ​4901302 การส่งเสริมสุขภาพ (ภาค กศ.บป.)
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
56-3 ​4901302 การส่งเสริมสุขภาพ (ภาค กศ.บป.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10430

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

4901302 (การส่งเสริมสุขภาพ) Health Promotion 3(3-0-6)

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.