homeม.1/1
personperson_add
ม.1/1

ผู้สอน
person
นาย นิกร มาระมิ่ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10433

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาสีนวล

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)