เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHYSICS M.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย อิทธิชัย อุปริวงศ์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557