homePHYSICS M.4
personperson_add
PHYSICS M.4

ผู้สอน
นาย อิทธิชัย อุปริวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
PHYSICS M.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10436

สถานศึกษา
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)