homePHYSICS M.4
person
PHYSICS M.4

ผู้สอน
นาย อิทธิชัย อุปริวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
PHYSICS M.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10436

สถานศึกษา
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)