homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
person
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ผู้สอน
ราชัย นาเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10439

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)