homeนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3
personperson_add
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3

ผู้สอน
นางสาว สุภาวดี สุวรรณไตรย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10444

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)