homeนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3
person
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3

ผู้สอน
นางสาว สุภาวดี สุวรรณไตรย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง เอกธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10444

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน อ.เมือง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)